Chuyến Bay Thẳng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, chuyến bay thẳng là Direct Flight, có phiên âm cách đọc là [dɪˈrekt flaɪt].

Chuyến bay thẳng “Direct flight”, là một loại chuyến bay hàng không mà hành khách bay từ điểm xuất phát đến điểm đích mà không cần chuyển máy bay tại một sân bay trung gian nào trong quá trình bay.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “chuyến bay thẳng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Nonstop flight – Chuyến bay thẳng
 2. Direct flight – Chuyến bay thẳng
 3. Point-to-point flight – Chuyến bay thẳng
 4. Nonlayover flight – Chuyến bay thẳng
 5. Continuous flight – Chuyến bay thẳng
 6. Uninterrupted flight – Chuyến bay thẳng
 7. Straight flight – Chuyến bay thẳng
 8. Seamless flight – Chuyến bay thẳng
 9. Single-flight journey – Hành trình chuyến bay thẳng
 10. Non-intermediate flight – Chuyến bay thẳng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Direct Flight” với nghĩa là “chuyến bay thẳng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I prefer taking a direct flight to New York because it saves me a lot of time and hassle. => Tôi thích chọn chuyến bay thẳng đến New York vì nó giúp tiết kiệm thời gian và phiền toái.
 2. Is there a direct flight from London to Paris available tomorrow morning? => Có chuyến bay thẳng từ London đến Paris vào sáng mai không?
 3. We booked a direct flight to Los Angeles for our summer vacation. => Chúng tôi đã đặt vé chuyến bay thẳng đến Los Angeles cho kỳ nghỉ mùa hè của chúng tôi.
 4. Direct flights are usually more expensive than flights with layovers, but they are worth it for the convenience. => Chuyến bay thẳng thường đắt hơn so với các chuyến bay có điểm dừng, nhưng đáng đối với sự tiện lợi.
 5. She doesn’t like long flights with layovers, so she always chooses direct flights whenever possible. => Cô ấy không thích các chuyến bay dài có điểm dừng, nên cô ấy luôn chọn chuyến bay thẳng khi có thể.
 6. The direct flight from Tokyo to Sydney takes approximately 9 hours. => Chuyến bay thẳng từ Tokyo đến Sydney mất khoảng 9 giờ.
 7. Are there any direct flights to Barcelona from your city’s airport? => Có chuyến bay thẳng đến Barcelona từ sân bay của thành phố bạn không?
 8. We were lucky to get a direct flight to our destination, as it’s a remote location with limited air service. => Chúng tôi may mắn có được chuyến bay thẳng đến điểm đến của chúng tôi, vì đó là một vị trí xa xôi với dịch vụ hàng không hạn chế.
 9. The direct flight to London Heathrow was fully booked, so we had to take a connecting flight through Frankfurt. => Chuyến bay thẳng đến London Heathrow đã hết chỗ, nên chúng tôi đã phải chuyển đổi chuyến bay thông qua Frankfurt.
 10. Travelers often prefer direct flights for business trips because they can maximize their time at the destination. => Người đi du lịch thường ưa chuộng chuyến bay thẳng cho các chuyến công tác vì họ có thể tận dụng tối đa thời gian tại điểm đến.
Xem thêm  Sinh 5h sáng là giờ gì? Giải mã vận mệnh của những người sinh vào 5h sáng