IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Bài 25

LUẬT LUÂN LÝ

I . CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng cho chúng con trong giờ học này để chúng con hiểu được luật Chúa và giữ luật Chúa cách nghiêm túc trong cuộc sống hằng ngày của chúng con.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi. .

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1-Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+Ôn bài cũ :

-Luật tự nhiên hay lương tâm do ai ghi khắc trong tâm hồn của con người? (Do Thiên Chúa).

-Chúng ta có buộc phải nghe theo tiếng lương tâm không? (Có).

-Để lương tâm luôn luôn đúng ta phải làm gì? (Phải học hỏi Lời Chúa, giáo huấn của Giáo Hội, cầu nguyện, xa tránh tội lỗi và chu toàn bổn phận).

+Kiểm tra quyết tâm :

Trong tuần qua, các em có tập rèn luyện lương tâm của mình bằng các việc : học Giáo lý, cầu nguyện hằng ngày và cố gắng chu toàn bổn phận của mình không?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Hôm nay chúng ta học bài mới : Luật luân lý. Để bắt đầu học bài này, anh (chị) kể cho các em một câu chuyện.

Tí bảo Tèo : Hôm nay nghỉ học, chúng mình cùng đi tắm suối đi .

Tèo bảo : Không, tớ đã có chỗ đi rồi.

: Đi đâu ?

Tèo : Bạn Nụ ốm, đã nghỉ học mấy hôm, tớ muốn đi thăm bạn ấy .

Tí : Để làm gì ? Nói chuyện với người ốm có gì thích thú !

Tèo : Bạn lầm rồi đó ! Nói chuyện với người ốm thì không thú mà hễ cứ nô đùa là thú sao ?

Thấy Tí còn ngần ngừ, Tèo nói tiếp : Bạn thử suy nghĩ mà xem, giá bạn ốm nằm ở nhà một mình có buồn không ? . . Đương nhiên là buồn. Vậy bạn có mong muốn các bạn bè đến chơi không ? …Thôi, ta đến đó, ta kể chuyện nhà trường hay bất cứ chuyện gì mà ta biết, cho bạn ấy đỡ buồn .

Tí : Ừ ! Thì chúng ta cùng đi …

Các em thân mến ! Tèo và Tí biết thương yêu bạn mình đang ốm nặng, cả hai đã cùng nhau đi thăm, để tỏ tình thân ái. Thánh Phaolô trong thư Rôma mà chúng ta sắp nghe nói rằng : ‘Yêu thương là chu toàn lề luật”, vậy hai bạn Tí và Tèo đã giữ luật một cách tuyệt vời. Để hiểu lề luật là gì, mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

Rm13, 8-10

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Lời Chúa mà các em vừa nghe được trích từ sách nào ? (Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Rô-ma).

-Ý chính của đoạn Lời Chúa được Thánh Phaolô lặp đi lại lại là gì? (Ai yêu thương là chu toàn lề luật).

-Thánh Phaolô giải thích điều này như thế nào? (Thánh Phaolô giải thích các giới răn trong 10 điều răn như không được giết người, không được trộm cắp …đều tóm lại trong lời này : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình).

Như thế, theo Thánh Phaolô, lề luật chủ yếu mà con người phải giữ là “SỐNG YÊU THƯƠNG”. Đây cũng chính là điều Chúa Giêsu muốn chúng ta phải giữ. Các em hãy mở sách Chúa nói với trẻ em trang 77 và đọc đoạn 81 từ đầu tới “hãy làm những điều Thầy truyền dậy cho các con” để thấy rõ điều này.

Xem thêm  Nước luộc vịt nấu rau gì ngon?

Chúng ta tiếp tục tìm hiểu chi tiết hơn về lề luật trong phần bài học sau đây.

2/ Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1 : Thiên Chúa đã ban điều gì để hướng dẫn ta đi trong đường lối Ngài?

-Trong bài học lương tâm trên, những điều Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn mỗi người gọi là tiếng lương tâm và còn được gọi là gì? (Luật tự nhiên).

-Ngoài những điều hướng dẫn con người sống cho tốt được Thiên Chúa ghi khắc trong tâm hồn con người, gọi là luật tự nhiên, Thiên Chúa còn ban những hướng dẫn cụ thể khác để con người sống theo đường lối Ngài không? (Có).

-Những hướng dẫn này được gọi là luật gì? (Luật mạc khải, nghĩa là những luật Thiên Chúa tỏ ra cho con người biết).

-Có mấy thứ Luật mặc khải? (Có 2 thứ : luật Cựu ước và luật Tân ước).

-Cả 3 luật : luật tự nhiên, Cựu ước và Tân ước được gọi chung là luật gì ? (Luật luân lý).

Vậy để hướng dẫn ta đi trong đường lối Ngài, Thiên Chúa đã ban cho con người luật luân lý.

Đọc chung câu 1.

Câu 2 : Luật tự nhiên là luật nào?

Chúng ta đã biết điều này ở bài về lương tâm. Luật tự nhiên là luật Thiên Chúa ghi khắc trong tâm hồn mọi người để giúp lý trí phân biệt điều thiện điều ác. Ai cũng được Thiên Chúa ghi, người ngoại cũng như người công giáo. Vì thế các em thấy người chưa biết Chúa cũng biết phân biệt điều lành, điều dữ và làm lành lánh dữ.

Đọc chung câu 2 .

Câu 3 : Luật Cựu Ước là luật nào?

-Các em hãy nhìn lên bức tranh này (Số 23 : Môsê nhận luật). Các em có nhận ra ai trong tranh không? (Ông Môsê).

-Ông Môsê đang cầm cái gì đây ? (Bia đá ghi 10 giới răn Chúa ban cho dân Israel).

-Hình ảnh ông Môsê và tấm bia ghi 10 giới răn có gợi cho các em biến cố gì, vào thời nào và ở đâu không?

(Bức tranh này gợi cho ta biết biến cố Chúa ký kết với dân Israel một giao ước: Thiết lập con cháu ông Abraham, Isaac, Giacob thành một dân tộc, một dân riêng của Chúa tại núi Sinai khi dân thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập).

-Nội dung Giao ước Sinai là gì? (Thiên Chúa sẽ bảo vệ dân, còn dân giữ những điều luật Chúa đưa ra).

-Điều luật ấy là gì, được gồm tóm trong các giới luật nào? (Điều luật ấy là luật Cựu ước được gồm tóm trong 10 giới răn).

Như vậy, luật Cựu ước là luật Thiên Chúa đã mặc khải qua ông Môsê, tại núi Sinai, được gồm tóm trong 10 giới răn.

Xem thêm  Storage/emulated ở đâu

Đọc chung câu 3.

Câu 4: Luật Tân ước là luật nào?

-Thiên Chúa đã ban Luật Cựu ước qua ai? (Qua ông Môsê).

-Ngoài Luật Cựu ước, chúng ta còn có Luật Tân ước. Luật Tân Ước được Thiên Chúa ban qua ai? (Qua người con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô).

-Trong sách Tân Ước, chỗ nào ghi lại lời công bố của Chúa Giêsu về luật Tân Ước cách rõ ràng nhất? (Có 2 chỗ : Bài giảng trên núi và trong bữa tiệc ly).

[1]. Bài giảng trên núi:

*Các em hãy nhìn vào bức tranh này(Số 72) và đoán xem nó diễn tả cảnh nào đây? (Cảnh Chúa Giêsu đang công bố Hiến chương Nước Trời trên một ngọn núi, nên gọi là Bài Giảng Trên Núi).

*Nội dung của Bài Giảng này là gì? (Là hoàn tất Luật Cựu Ước. Nếu luật Cựu ước có nội dung là hãy sống yêu thương thì trong Luật Tân Ước, Ngài đỏi hỏi phải yêu thương đến cùng : Đừng giận ghét, chớ trả thù, phải yêu thương kẻ thù, hãy tha thứ, không xét đoán).

*Chúa Giêsu đã tóm tắt Bài giảng trên núi hay Luật Tân Ước thế nào? [“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”(Mt 7, 12)].

Để thấy rõ hơn về Luật Tân Ước, các em hãy mở sách Chúa nói với trẻ em trang 60 và đọc đoạn 60.

[2]. Bữa tiệc ly :

*Các em nhìn lên bức tranh này (Số 93: Rửa chân cho các môn đồ), Chúa Giêsu đang làm gì đây? (Ngài đang rửa chân cho các môn đồ).

*Ngài rửa chân cho các môn đồ vào lúc nào? (Trong bữa tiệc ly).

*Sau khi rửa chân xong, theo đoạn Lời Chúa trong sách Chúa nói với trẻ em trang 78 mà các em đã đọc, Ngài đã nói gì với các môn đồ? (Ngài đã nói: ”Ta là Chúa và là Thầy của các con. Vậy nếu Thầy đã rửa chân cho các con, các con cũng vậy, phải hầu hạ và rửa chân cho nhau…Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”).

Như vậy, luật Tân ước là luật yêu thương đã được Chúa Giêsu công bố trong bài giảng trên núi và bữa tiệc ly.

Đọc chung câu 4.

Câu 5 : Luật Tân Ước có giá trị như thế nào?

-Như chúng ta vừa học ở câu trên, luật Tân Ước được Thiên Chúa ban cho con người qua ai? (Qua chính Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa).

-Luật Tân Ước có khác với luật tự nhiên (lương tâm) và luật Cựu ước không? (Không khác nhưng kiện toàn, làm hoàn chỉnh luật tự nhiên và luật Cựu ước).

-Vậy luật Tân Ước có giá trị như thế nào? (Luật Tân Ước giúp ta nên hoàn thiện như Chúa Cha trên trời là Đấng hoàn thiện, nghĩa là Đấng luôn sống yêu thương).

Đọc chung câu 5.

Câu 6 : Ngoài các điều răn, luật Tân Ước còn những gì khác nữa?

Ngoài các điều răn. luật Tân Ước còn có những lời khuyên, lời mời gọi, những chỉ dẫn như khó nghèo, trinh khiết, vâng lời, cầu nguyện…giúp ta tiến xa hơn trên con đường nên thánh, nên giống Chúa.

Xem thêm  BERLIN PHILHARMONIC

Đọc chung câu 6.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/Gợi tâm tình .

Các em thân mến,

Mục đích của Thiên Chúa khi dựng nên chúng ta và sai Người Con Một của Ngài đến cứu độ chúng ta là để chúng ta được sống hạnh phúc với Ngài mãi mãi trong tình cha con, trở nên giống như Ngài. Để đạt được mục đích này, Ngài đã chỉ cho chúng ta con đường đi. Con đường đi đó là các giới luật. Nếu chúng ta cứ sống theo các giới luật của Ngài, bảo đảm chúng ta sẽ đi tới đích. Nhưng qua kinh nghiệm của người khác và của chính mình, chúng ta thấy chúng ta thường không sống theo giới luật của Chúa mà thích sống theo ý riêng của mình. Vì vậy, giờ phút này chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta can đảm sống các giới luật của Chúa.

2/ Lời nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con. Chúng con xin cảm tạ Chúa đã chỉ dẫn cho chúng con con đường đi đến cõi hạnh phúc thật là tuân giữ các lề luật của Chúa. Xin Chúa thương giúp chúng con thắng được mọi cám dỗ chỉ biết sống theo ý mình, chỉ biết chiều theo những ước mốn ích kỷ, hèn hạ, xấu xa để chúng con can đảm sống theo lề luật Chúa dậy hầu được sống hạnh phúc mãi mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con . Amen .

VI. SINH HOẠT – Trò chơi : Chiến thắng cám dỗ.

Giáo dục : Biết cố gắng chiến thắng các cám dỗ xấu.

Cách chơi :

Vẽ trên nền nhà hay trên sân một hình tròn đường kính 4 mét tượng trưng cho tâm hồn. Bên ngoài vòng tròn là cuộc đời thế gian. Đội bên ngoài làm ma quỷ cám dỗ, mỗi người lấy một vật nào đó tượng trưng cho các cám dỗ như khăn quàng, mũ, dép, quả bóng nhựa…đem đặt vào trong hình tròn. Đội còn lại đứng trong hình tròn làm người bị cám dỗ. Khi nghe hiệu lệnh bắt đầu thì người đứng trong hình tròn phải cúi nhặt ném trở lại vào vòng tròn. Nếu bên trong không còn vật nào thì đội bị cám dỗ thắng-Chơi lần thứ hai, hai đội đổi vai cho nhau. Quản trò xem đồng hồ tính thời gian. Đội nào chiến thắng cám dỗ nhanh hơn sẽ thắng.

VII. BÀI TẬP

Hãy điền vào chỗ trống trong 2 câu sau đây cho hợp nghĩa:

1. Luật luân lý gồm…………luật là : Luật tự nhiên và luật …………….

2. Luật mặc khải gồm có luật ……………… và luật ………………….

3. Luật…………………. kiện toàn 2 thứ luật kia.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Tuần này các em hãy quyết tâm học thuộc lòng : 10 điều răn và 8 mối phúc thật để biết cách sống theo ý Chúa.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Đọc kinh Sáng Danh.